Az alapítvány története

Az alapítvány története

A Nebuló XXI. Alapítvány az örömteli tanulásért, 2003-ban született meg. Az a hit hozta létre, hogy lehet öröm a tanulás. Hogy lehet izgalmas kaland új meg új ismeretekre szert tenni. Lehet az örömnek kimeríthetetlen forrása egy mesterség értő művelése, a folyamat, ahogy az anyag engedelmesen a kéz alá simul, életre kél.

Az Alapítvány a dunaújvárosi Pentelei Molnár János Szakiskolában született, amelynek működtetője és fenntartója volt. Az iskola kiemelten foglalkozik tehetséggondozással ill. vállalja hátrányos helyzetű diákok oktatását, nevelését is. Az iskola vezetősége hisz abban, hogy a megértés, az elfogadás, a közösség ereje kinevel olyan mesterembereket, akik értékes részei a társadalomnak, és megtalálják ebben a saját egyedi helyüket. Az intézmény kézműves tanműhelyből lett szakiskola. A kézművesség kreativitásra és játékos szemléletre épül.

Új kihívás a XXI. század technokrata szellemének megfelelni és ebben embernek maradni. Egyre nagyobb szerepe van ebben a játéknak. A Nebuló Alapítvány a játékpedagógia elkötelezett híve és terjesztője. A Nebuló Játékegyetem felnőtteket tanít arra, hogyan lehet az iskolában készségeket fejleszteni a játékokkal. Iskola-játéktár programunkkal minél több iskolába szeretnénk eljuttatni játékokat és inspirációt, tudást ezek pedagógiai felhasználásához.

A játék és a játékosság fontossága hozta létre a Társasjátékok Ünnepét is, melyet 2012 óta szervez meg az Alapítvány, hogy minél szélesebb rétegekhez tudja eljuttatni azt az üzenetet, hogy játszani nem csak jó, de hasznos is, hiszen a modern társasjátékok kínálatában rengeteg fejlesztő játék van, amely egy örömszerző tevékenység közben fejleszti a képességeket és készségeket.

Az alapítvány kuratóriuma

Az alapítvány kuratóriuma

Az Alapítvány kuratóriumát felnőttképzésben, tehetséggondozásban és oktatásban aktívan résztvevő pedagógusok és szakemberek működtetik. Kuratóriumi tagságuk mindennapi munkájuk elismerése és folytatása is egyben.

A kuratórium elnöke: Schiff Ágnes
Felnőttképzések és önismereti tanfolyamok szervezője, kézműves klubok vezetője. Ezen tevékenységeiben kiemelten foglalkozott hátrányos helyzetű diákokkal, hiperaktív gyerekekkel; kreativitással próbálta önmaguk, értékeik megismerését segíteni. 1991-ben megalapítja az Aranytű Szakiskolát, amely 2010 óta Pentelei Molnár János Szakiskola néven működik. 2005-ben Várhegyi György Díjat kap évtizedes munkásságáért.

A Nebuló Iskola-játéktár referense: Aczél Zoltán
A dunaújvárosi játékklub megalapítója. Eredeti foglalkozása könyvrestaurátor, de 1990-től, saját műhelyének beindítása mellett játékfejlesztéssel is foglalkozott. Hét éves svájci és németországi élete folyamán több társasjátéka jelent meg külföldön. 2001-ben megalapítja a Gémklub Kft.-t, mely nem csak társasjátékok forgalmazásával foglalkozik, de célul tűzte ki a magyarországi játékfejlesztés felkarolását, erősítését.

A Játékegyetem referense: Jesztl József
Tehetséggondozó pedagógus és játékismereti előadó. Végzettsége szerint szociálpedagógus, de folyamatosan bővíti ismereteit – képesített rekreációs sportoktató, szociokultúrális animátor, mese-terapeuta. Számos sport- és játékesemény szervezésében vesz részt. Rendszeresen vesz részt hazai és külföldi, társasjátékokkal kapcsolatos továbbképzéseken, illetve itthon maga is tart játékpedagógiai képzéseket („Játékismeret a tehetséggondozásban”). Aczél Zoltánnal karöltve fejlesztik és terjesztik hazánkban a társasjátékpedagógiát, 2011-ben közös projektjüknek, a Játéktár programnak a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma volt a fővédnöke.

Legfontosabb eredményeink

Legfontosabb eredményeink

2011-ben Jesztl József, tehetséggondozó szociálpedagógus, aki a Tudor Alapítvány Józsefvárosi Tehetséggondozó Műhely vezetőjeként fejlesztette ki a társasjáték-pedagógia elvét, közös projektbe kezdett az Alapítvány vezetőjével, Aczél Zoltánnal. A Játéktár program nem csak a társasjáték-pedagógiát szerette volna minél szélesebb körökkel megismertetni, de jó pár iskolába egy „társasjáték-pedagógia kezdőcsomagot” is eljuttatott. A projekt fővédnöke a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma volt, és a programban az iskolák pályázati úton vetettek részt.

2015-ben már negyedik alkalommal szervezte meg az Alapítvány a Társasjátékok Ünnepét, mely az oktatási rendszer kereteiből kilépve, szélesebb rétegek – és nem csak gyermekek, hanem egész családok és felnőttek – számára mutatta be a társasjátékok világát.

A Társasjátékok Ünnepe ad minden évben otthont a Társasjátékok Olympiájának, amely az ország több városában működő társasjátékos klubok játékosainak ad lehetőséget, hogy a klubokban lebonyolított selejtezőkből kikerülő legjobb csapatok egy döntő keretében mérhessék össze tudásukat.